[social] [social_icon link="#" title="Twitter" type="twitter" /] [social_icon link="#" title="Facebook" type="facebook" /] [social_icon link="#" title="LinkedIn" type="linkedin" /] [social_icon link="#" title="Pinterest" type="pinterest" /] [social_icon link="#" title="RSS" type="rss" /] [/social]

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG:

  1. KHÔNG XUẤT HÓA ĐƠN

NGÂN HÀNG ACB

Tên tài khoản: HOÀNG BẢO TOÀN

Số tài khoản : 155802999

Tại: Ngân hàng ACB, PGD: TÂN SƠN NHÌ. TP.HCM.

NGÂN HÀNG VCB

TÊN TÀI KHOẢN: HOÀNG BẢO TOÀN

SỐ TÀI KHOẢN : 0441000704216

TẠI: NGÂN HÀNG VCB, PGD: TÂN SƠN NHÌ. TP.HCM.

NGÂN HÀNG VPB

Tên tài khoản: HOÀNG BẢO TOÀN

Số tài khoản: 67954211

Tại: Ngân hàng VPB, PGD: QUẬN 12, TP.HCM.

  1. XUẤT HÓA ĐƠN:

NGÂN HÀNG VCB

Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP QUANG THÀNH

Số tài khoản: 0441000693614

Tại: Ngân hàng VCB, PGD: TÂN SƠN NHÌ. TP.HCM